Sự kiện

SINH VIÊN FPT THỰC TẬP MÙA COVID-19

Trường Đại học FPT Cần Thơ với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thích nghi với thị trường lao động ngày càng hội nhập. Vào…