CÔNG TY TNHH ILA VIỆT NAM – ILA CẦN THƠ

About Business Network

ILA là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ bao gồm:
Chương trình giảng dạy Anh ngữ cho trẻ em và người lớn
Chương trình luyện thi các kỳ thi quốc tế
Chương trình đào tạo giáo viên
Đào tạo doanh nghiệp
Trung Tâm Du Học ILA.
TẦM NHÌN
Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới.

SỨ MỆNH
Chúng tôi cam kết xây dựng một nền tảng giáo dục sẵn sàng-cho tương lai và gắn chặt với môi trường làm việc hiện đại, cũng như phát triển các giá trị của một công dân địa phương – toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ILA
1. Chúng tôi đặt phát triển con người là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động.
2. Chúng tôi cam kết luôn đổi mới.
3. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch và hiệu quả.
4. Chúng tôi tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.