Công ty truyền thông Cát Tiên Sa

About Business Network

► Công ty truyền thông Cát Tiên Sa được thành lập năm 1999 và được xem là công ty truyền thông đầu tiên tại VN có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật với mục đích quảng cáo. Ngay từ khi thành lập, hoạt động chính của công ty chúng tôi là các dịch vụ liên quan đến người mẫu và tổ chức các chương trình thời trang.

– Năm 2000, công ty Cát Tiên Sa được tổ chức lại bộ máy hoạt động. Kể từ đó, Ban giám đốc bao gồm những thành viên mới và hoạt động hiện nay của chúng tôi đã mở rộng ra những lĩnh vực sau đây: tổ chức biểu diễn ca nhạc, sản xuất truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện …

– Năm 2002, tổng số vốn đầu tư của Cát Tiên Sa đã lên đến 30 tỉ đồng. Sau đó, nguồn vốn này ngày càng được đầu tư nhiều hơn và hợp lý hơn cho những điều kiện tốt nhất của công ty. Kể từ đó, Cát Tiên Sa ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

– Trong suốt quá trình làm việc, Cát Tiên Sa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Tất cả các chương trình ở mọi lĩnh vực ngày cảng tiến bộ và phát triển một cách hoàn hảo. Tất cả các chương trình đều có chỉ số rating cao nhất. Tên tuổi và úy tín của Cát Tiên Sa ngày càng được biết đến và lợi nhuận mỗi năm đều tăng cao. Hiện nay, Cát Tiên Sa là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chương trình, tổ chức biểu diễn và đặc biệt là các chương trình truyền hình.

Tiếp nhận OJT sinh viên các chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện, QTKD, Ngôn ngữ Anh.