Công ty Cổ phần Rikkeisoft

About Business Network

RIKKEISOFT được thành lập ngày 06 tháng 04 năm 2012, là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất phần mềm, đặc biệt là ứng dụng trên nền web và smartphone. Làm việc cho 100% khách hàng Nhật Bản.

Tháng 10 năm 2014 Rikkeisoft đã trở thành một trong 30 doanh nghiệp CNTT hàng đầu của Việt Nam, vừa được VINASA công bố, giới thiệu và quảng bá tới các khách hàng, đối tác tiềm năng tại gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới!

Tiếp nhận OJT sinh viên các ngành: Kỹ thuật phần mềm.

Company Information

22/05/2021
101-200