Giới thiệu

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

About Content Image
Hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp, Đại học FPT Cần Thơ luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác hoạt động trong lĩnh vực mà Nhà trường đang đào tạo. Các hoạt động của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp bao gồm:
1. Đào tạo/huấn luyện:
- Workshop theo chuyên ngành hẹp
- Hội thảo, lớp huấn luyện kỹ năng
2. Thực tập/thực tế:
- Học kỳ OJT (On the job training)
- Company Tour (Tham quan doanh nghiệp)
3. Việc làm
- Giới thiệu các công việc part time/full time cho sinh viên
4. Cựu sinh viên:
- Phòng QHDN là đầu mối liên lạc thông qua Hội cựu sinh viên để tạo sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên và Nhà trường.

Vai trò & Chức năng

 • Giới thiệu công việc

  Cập nhật các thông tin tuyển dụng mới nhất từ các doanh nghiệp đối tác
 • Tìm kiếm CV

  Tìm kiếm ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối tác
 • Đăng tải hồ sơ ứng tuyển

  Kiểm duyệt và đăng tải hồ sơ của các ứng viên tiềm năng
 • Tìm kiếm nhà tuyển dụng

  Cung cấp bộ lọc thông minh giúp ứng viên nhanh chóng tìm được doanh nghiệp phù hợp
 • Quản lý hồ sơ ứng tuyển

  Cung cấp thông tin ứng viên giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm được ứng viên phù hợp
 • Trang thông tin và tin tức chung

  Về hoạt động quan hệ doanh nghiệp, đào tạo, thực tập, thực tế, cựu sinh viên,...