Trang chủ

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Việc nổi bật

Showing 1 - 10 of 662 jobs
Load more listings

Doanh nghiệp tiêu biểu

Mẹo tìm việc nhanh, bí quyết vượt qua phỏng vấn

Quy trình OJT

On The Job Training Process

Nhập đầy đủ Họ và Tên
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Click or drag a file to this area to upload.
Chọn file CV dạng *.pdf. Dung lượng tối đa 5MB

Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học

Step 1 of 3
Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Chọn Doanh nghiệp đi OJT