Trang chủ

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Việc nổi bật

Showing 1 - 10 of 113 jobs
Load more listings

Doanh nghiệp tiêu biểu

Quy trình OJT

On The Job Training Process

Nhập đầy đủ Họ và Tên
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Click or drag a file to this area to upload.
Chọn file CV dạng *.pdf. Dung lượng tối đa 5MB

Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học

Step 1 of 3
Nhập đầy đủ Họ và Tên
Nhập Số điện thoại của bạn
Mã số sinh viên
Email @fpt.edu.vn
Chọn học kỳ OJT
Chọn ngành học
Chọn Doanh nghiệp đi OJT